• anh
Đăng ký hỗ trợ đào tạo
Họ và tên : (*)  
Nghề nghiệp :   
Email : (*)  
Điện thoại : (*)  
Địa chỉ cơ quan :   
Địa chỉ liên lạc :   
Dự kiến ngày học : (*)  
     
 
Chủ đề đào tạo :
Các chủ đề khác :
Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh
Lập kế hoạch kinh doanh
Những vấn đề và thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp
Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp
Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp
Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp
Quản trị chiến lược
Quản trị nhân sự
Quản trị marketing
Quản trị dự án đầu tư
Quản trị tài chính
Quản trị sản xuất
Quản trị kỹ thuật và công nghệ
Quản trị chất lượng
Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ
Đàm phán và ký kết hợp đồng
Ứng dụng CNTT cho các DNNVV
Kế toán cho DNNVV
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
Lập dự án, phương án kinh doanh
Yêu cầu thêm :   
Mã xác nhận : (*)
Ghi chú: Các mục có dấu (*) không được để trống