• anh


Tuyển sinh lớp học đấu thầu tháng 5/2017

12/05/2017

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mới về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.

Tuyển sinh khóa đào tạo "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - chương trình cơ bản"

10/06/2016

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mới về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.

Hội nghị Lean Marathon Summit 2016

13/04/2016

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nhỏ và Vừa phía Bắc (TAC Hà Nội) phối hợp với Công ty Tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng (P&Q) tổ chức hội nghị Lean Marathon Summit 2016

Tuyển sinh khóa đào tạo "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - chương trình cơ bản"

03/03/2016

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mới về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 - Phần I

12/08/2015

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của chính phủ, Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) đã tiến hành tổ chức các lớp đào tạo về quản trị và khởi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 29 tỉnh thành phia Bắc. Chương trình đào tạo đã mang lại kiến thức hữu ích cũng như những kỹ năng cần thiết cho quá trình phát triển, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời cũng nhận được sự hưởng ứng tham gia phối hợp của các sở ban ngành địa phương.

Triển lãm thương mại trực tuyến Việt-Hàn ngày 11/08/15

11/08/2015

Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu. Hay nói một cách khác, thương mại điện tử đã trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng. Chính vì vậy, đã có rất nhiều các trang web ra đời nhằm phục vụ cho mục đích này, chẳng hạn như traitrade, tradeindia, taiwantrade,vv. Trong số đó tradeKorea là trang web thương mại điện tử của KITA (Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc).

123...