• anh


Hoạt động tư vấn tháng 09 tại Công ty Đồng Nhẫn

Tiếp nối chương trình tư vấn cho Công ty TNHH Cơ khí Đồng Nhẫn tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 23/9/2015, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) cùng chuyên gia tư vấn cao cấp ...

Hoạt động tư vấn tháng 8 tại Công ty Đồng Nhẫn

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC-Hà Nội) cùng Tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản (JICA) đã có buổi tư vấn thứ ba cho Ban Giám đốc cùng cán bộ quản lý của công ty

Công ty TNHH LV & Hòn Ngọc Viễn Đông

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM ANH

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC PAROSY (PAROSY JSC)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY CP SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÚC

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY HƯNG YÊN (AMA Co., LTD)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY TNHH AN PHÚ

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SỨ HẢO CẢNH

Trong khuôn khổ dự án hợp tác "Phát triển năng lực nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa" giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Đại học Công ...

123...