• anh

12/08/2008
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nghị định số 29/2008/NĐ-CP về KCN, khu chế xuất, khu kinh tế (KKT) quy định việc thành lập, mở rộng KCN nhất thiết phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp đã được phê duyệt ngày 18/3

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP về KCN, khu chế xuất, khu kinh tế (KKT) quy định việc thành lập, mở rộng KCN nhất thiết phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp đã được phê duyệt ngày 18/3.

Theo nghị định, người làm việc tại các KKT có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài được giảm 50% thuế. Một số điểm đáng chú ý khác của nghị định này là việc quy định KKT và KKT cửa khẩu phải ở vị trí địa lý thuận lợi, kết nối với các đường giao thông huyết mạch của quốc gia. KKT và KKT cửa khẩu nhất thiết không tác động tiêu cực đến các khu bảo tồn thiên nhiên, không gây ảnh hưởng xấu và làm tổn hại đến di sản văn hóa vật thể... và phải có điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường.

Theo DDDN

Các tin khác