• anh

09/02/2009
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hoạt động 1: Hoạt động đào tạo:  TAC HaNoi đẩy mạnh các khóa đào tạo với những nội dung bao gồm:
                     

 

+ Khởi nghiệp: Với sự giúp đỡ của chuyên gia Ấn Độ thuộc dự án VIEDC.


+ Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho các chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý của DNNVV.


+ Quản lý kỹ thuật cho các cán bộ quản lý hoặc chủ doanh nghiệp.


+ Thiết kế, phát triển sản phẩm mới.


+ Tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.


+ Kiểm soát chất lượng sản phẩm.


+ Kỹ năng sử dụng thiết bị và cải tiến trang thiết bị...


+ Theo nhu cầu của doanh nghiệp


Hoạt động 2: Tư vấn và là đầu mối tư vấn hỗ trợ công nghệ, cải tiến trang thiết bị và hiện trường nhà máy:

 


+ Phối hợp với các tổ chức và cá nhân liên quan có đủ năng lực (các viện, các trường đại học, các trung tâm...) tiến hành các dịch vụ tư vấn về công nghệ, tổ chức các nhóm chuyên gia đến hiện trường tư vấn tại chỗ cho các DNNVV, nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất mà các DN gặp phải, phân tích quá trình và đưa ra những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.


+ Tư vấn cho các DNNVV về đầu tư chiều sâu, phát triển sản phẩm mới, tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật và áp dụng những công nghệ mới hoặc nâng cao tính năng kỹ thuật của sản phẩm.


+ Phối hợp hoặc tiếp nhận những công nghệ mới từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học để phổ biến và chuyển giao công nghệ cho các DNNVV. Tìm hiểu nhu cầu từ phía các DNNVV, tư vấn giúp họ hiểu được lợi ích của việc áp dụng công nghệ mới và khi cần hỗ trợ chuyển giao cho các DNNVV.


+ Tổ chức các nhóm chuyên gia sẵn sàng tư vấn cho các DNNVV khai thác hết tính năng kỹ thuật của các thiết bị sẵn có, tư vấn lắp đặt thiết bị khi có yêu cầu và phương pháp xử lý, bảo quản các trang thiết bị một cách hiệu quả.


Hoạt động 3:Hoạt động kết nối doanh nghiệp:


 

 


Hoạt động 4
: Là đầu mối cung cấp và phổ biến thông tin cho doanh nghiệp:


* Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên điều cản trở lớn nhất đối với họ là không thể tìm được những nhà sản xuất phụ trợ hoặc thầu phụ trong việc sản xuất các linh kiện cung cấp cho mình. Từ trước đến nay, chưa có một tổ chức nào đảm trách hoạt động kết nối này. TAC HaNoi với vai trò là đầu mối kết nối giữa các DNNVV trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ thường xuyên tổ chức các chuyến thăm và làm việc tại doanh nghiệp nhằm phát hiện những nhu cầu cần trợ giúp và thực hiện việc kết nối giữa các DNNVV với các doanh nghiệp lớn.


* Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn doanh nghiệp để các Doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi tạo nhiều cơ hội liên kết kinh doanh cùng phát triển.


* TAC HaNoi cũng sẽ là cầu nối giữa các nhà khoa học với DNNVV trong và ngoài nước.

 

Hiện nay, việc tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật và các thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh của các DNNVV là hết sức cần thiết, song là vô cùng khó khăn do chưa có tổ chức nào thực hiện một cách chuyên nghiệp. TAC HaNoi sẽ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập các thông tin cần thiết để cung cấp cho DNNVV để DN có thể truy cập miễn phí hoặc có thu phí thông qua hệ thống truy cập nhanh trên mạng thông qua địa chỉ Website:  http://www.hotrodoanhnghiep.gov.vn  và http://www.tachanoi.gov.vn

                 

Các dự án triển khai

1. Dự án “Tăng cường năng lực cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật DNNVV tại Hà Nội”(do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại). Dự án được thực hiện từ năm 2006 đến 2008.

 


- Mục tiêu tổng thể: tăng cường khả năng cạnh tranh của các DNNVV phía Bắc.


- Dự án sẽ tiến hành các công việc như đi khảo sát doanh nghiệp để tìm hiểu, nắm bắt thực trạng, nhu cầu doanh nghiệp; đào tạo nhân viên tư vấn trực tiếp cho DNNVV; cung cấp thông tin cho DNNVV thông qua website, ấn phẩm; tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu kết nối giữa DNNVV với doanh nghiệp lớn; tổ chức các hội thảo, diễn đàn với sự tham gia của các DNNVV và các tổ chức liên quan.


2. Dự án “Thành lập Trung tâm phát triển Doanh nhân Việt Nam - Ấn Độ - VIEDC” (do Chính phủ Ấn Độ tài trợ)
 

Mục tiêu: Thành lập Trung tâm đào tạo phát triển doanh nhân chất lượng cao, đi đầu trong phong trào khuyến khích tinh thần lập nghiệp ở Việt Nam và thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp mới có tính cạnh tranh, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp hiện có. Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực để tạo dựng nên một đội ngũ doanh nhân Việt Nam có năng lực, hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

 

Thời gian thực hiện dự án từ 2005-2008: Phía Ấn Độ đã cử một chuyên gia dài hạn sang làm việc tại Việt Nam trong thời gian 3 năm, dự án chính thức kết thúc tháng 5/2008 và đã đạt được những kết quả khả quan. Trong thời gian triển khai dự án, Trung tâm đã mở 03 khoá khởi nghiệp thu hút nhiều học viên tham gia, trong đó có nhiều học viên xuất sắc đã thành lập doanh nghiệp riêng của mình. Các chuyên gia đều có tinh thần trách nhiệm rất cao trong giúp đỡ triển khai các khoá đào tạo đầu tiên của VIEDC và đào tạo đội ngũ giảng viên cho Trung tâm.