• anh

22/08/2014
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò rất lớn trong cuộc xây dựng nền kinh tế và chấn hưng đất nước. CNHT sẽ là bài toán căn cơ để giải quyết tình trạng nhập siêu của Việt Nam cũng như tạo sức hút để thu hút đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nước có nền công nghiệp tiên tiến, hiện đại trên Thế giới, từ đó góp phần không nhỏ vào việc sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Do đó, ngày 28/08/2014 tại Hội trường Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Hiệp hội doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) cùng VDB, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) tổ chức Hội thảo “Giải pháp tài chính và hạ tầng - phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ”,
   Ngày 28/08/2014, tại Hội trường Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Hiệp hội doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) cùng VDB, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) tổ chức Hội thảo “Giải pháp tài chính và hạ tầng - phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ”, nhằm cụ thể hóa Biên bản Hợp tác về Tài chính và hạ tầng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT đã ký ngày 07/11/2013 tại Hà Nội, nhằm đưa ra các gói tài chính, hỗ trợ về nguồn vốn, hạ tầng nhà xưởng cho các Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNHT. Đồng thời Hội thảo sẽ là diễn đàn mở để các doanh nghiệp hội viên HANSIBA, các nhà nghiên cứu thể chế chính sách kinh tế, có những ý kiến chính thức đóng góp với Nhà nước, Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu tiên phát triển ngành CNHT, để từ đó nỗ lực thực hiệnvà hoàn thành các bước cụ thể trong nhiệm vụ chung tay phát triển ngành CNHT quan trọng này nhằm góp phần kiến tạo hưng thịnh Thủ đô và Đất nước trong thời gian tới.
   TAC Hà Nội xin trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự, nội dung chi tiết  thư mời, phiếu đăng ký xem tại đây

Các tin khác