• anh
  Công ty TNHH Thương mại An Huy Vina
Công ty TNHH Thương mại An Huy Vina
  Địa chỉ :   Km14+600 Quốc lộ 18, Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
  Điện thoại :   0241.220.3333 / 0241.3625.658
  Fax   
  Email   anhuyvina@gmail.com
  Website   
  Giám đốc :   Nguyễn Hữu Thành
  Công Ty Cổ Phần Ngọc Long
Công Ty Cổ Phần Ngọc Long
  Địa chỉ :   Tổ 6, Khu Cao Sơn 3 - Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
  Điện thoại :   033 3864763
  Fax   
  Email   Phuong.nguyenhong2512@gmail.com
  Website   
  Giám đốc :   Nguyễn Hoài Nam