• anh

15/10/2010
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 10/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 1679/QLCL-CL1 liên quan đến những quy định về việc xuất khẩu thủy sản vào Braxin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2010.

Theo công văn của Bộ NN&PTNT, Đại sứ quán Braxin tại Việt Nam đã có thông báo cho các cơ quan có liên quan của Việt Nam về thông tư DIPOA/SDA số 14/10 ngày 19/04/2010 của Cục Thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc động vật (DIPOA), Bộ Nông nghiệp , Chăn nuôi và Cung cấp lương thực Braxin (MAPA) quy định việc đăng ký nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật. Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 ngày 19/04/2010 thay thế Thông tư số 25/98/DCI/DIPOA ngày 15/05/1998 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2010. 

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc động vật sang Braxin phải đăng ký và được DIPOA phê duyệt các nội dung ghi trên nhãn sản phẩm theo các mẫu mới, bao gồm:
- Mẫu đăng ký nhãn sản phẩm xuất khẩu đối với các doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào Braxin;

- Mẫu xác nhận của Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu

- Mẫu ý kiến xử lý hồ sơ đăng ký nhãn của Cục thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc động vật (DIPOA).

 

Các mẫu đăng ký nhãn sản phẩm xuất khẩu vào Braxin đã được DIPOA phê duyệt (theo quy định tại Thông tư số 125/98/DCI/DIPOA ngày 15/5/1998) tiếp tục có hiệu lực đến 01/10/2011 để các doanh nghiệp có đủ thời gian đăng ký lại nhãn sản phẩm theo mẫu mới.

 
Vì thế, Bộ NN&PTNT đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng thực hiện quy định mới này của Braxin.

Chi tiết công văn của Bộ NN&PTNT xem tại: www.tbtvn.org/Ti%20liu%20h%20s/1679-cl11].pdf

                                                                                                                   Hà Thư

Các tin khác