• anh

15/10/2010
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 29/9/2010, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 1170/QĐ-LĐTBXH chỉ định 04 tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và công trình vui chơi công cộng. 

Bốn tổ chức này bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội; Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương - số 35-37 Bến Chương Dương (lầu 2), phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh - số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Các tổ chức nói trên thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu đúng theo chức năng của tổ chức kỹ thuật được quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chứng nhận sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thời hạn có hiệu lực của Quyết định này là 03 năm.

Chi tiết Quyết định:
portal.tcvn.vn/media/1170_QD-LDTBXH_10211443.pdf

 

                                                                                                                           Theo www.tcvn.gov.vn

Các tin khác