• anh

17/09/2008
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
JetCon 6330 là một bộ chuyển đổi I/O sang Ethernet thông minh, được trang bị đầu vào số 16 kênh. JetCon 6330 cung cấp đầu vào số và bộ đếm sự kiện cho chế độ đầu vào.

JetCon 6330 là một bộ chuyển đổi I/O sang Ethernet thông minh, được trang bị đầu vào số 16 kênh. JetCon 6330 cung cấp đầu vào số và bộ đếm sự kiện cho chế độ đầu vào.

Chức năng đồng cấp thông minh có thể hỗ trợ người sử dụng cấu hình điểm tới điểm, điểm tới nhiều điểm hoặc hoạt động nhiều điểm đến một điểm. Do đó, JetCon 6330 có thể hoạt động cùng với JetCon 6350 từ xa trực tiếp.

 

JetCon 6330 cung cấp giao diện Windows Utility và Web cho cấu hình. Giao thức Modbus/TCP công nghiệp được ứng dụng để tích hợp JetCon 6300 series với HMI/SCADA hiện nay. Bên cạnh đó, vỏ nhôm có khả năng tán nhiệt tốt và cấp bảo vệ IP31. Với JetCon 6330 series, người sử dụng có thể dễ dàng thực hiện giám sát tình trạng và điều khiển thiết bị I/O từ xa.


(Theo Hiendaihoa.com)

Các tin khác