• anh

15/04/2013
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trước đây, việc loại bỏ asen trong nước chủ yếu sử dụng công nghệ oxy hoá cộng kết tủa - lắng lọc đồng thời với quá trình xử lý mangan và sắt có sẵn trong nước ngầm. Nhược điểm là hiệu quả loại bỏ asen thấp, sự can thiệp của các tác nhân oxy hoá đôi khi không đem lại kết quả mong muốn.
Gần đây, Viện Hóa học đã chế tạo thành công hệ thống xử lý nước nhiễm Asen và kim loại nặng sử dụng công nghệ Nano VAST, trong đó có sử dụng 2 loại vật liệu hấp phụ asen tiên tiến là NC-F20 và NC-MF. Hai vật liệu này rất dễ sử dụng, dễ loại bỏ khi hết tác dụng, rất thích hợp với quy mô hộ gia đình, cơ quan xí nghiệp, chi phí hoạt động thấp và thân thiện với môi trường. Công nghệ NanoVAST sử dụng một hệ thống tiền xử lý lắp đặt trước hệ thống hấp phụ nhằm bão hòa oxy không khí để tách loại triệt để Fe, Mn, giảm tối đa nồng độ asen và các chất rắn lơ lửng. Đồng thời, kéo dài thời gian làm việc do nồng độ asen đầu vào của cột hấp phụ NC-F20 giảm, tăng thời gian sống của NC-MF và NC-F20 và giảm giá thành. Hệ thống được thiết kế dạng modul chuẩn nhằm  lắp ghép dễ dàng, điều khiển hệ thống theo hai chế độ: tự động hoàn toàn hoặc bằng tay.

Sau khi thử nghiệm tại Hà Nam, hệ thống Nano Vast đã đạt hiệu quả tốt và đang được nhân rộng tại nhiều địa bàn trong cả nước với các công suất là 0,8m3/h, 1,2m3/h và 1,5m3/h.

Việc thực hiện thành công ý tưởng này sẽ mở ra một hướng mới đầy tiềm năng trong lĩnh vực sử lý nước đảm bảo vệ sinh an toàn cho cộng đồng.

(Theo Baocongthuong)
  Gửi ý kiến phản hồi
YDTGW

Các tin khác