• anh

05/02/2015
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 30/01/2015, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Tọa đàm các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Lò đốt rác và Xử lý nước thải thuộc Chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo (đã được ký kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ).
         Ngày 30/01/2015, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Tọa đàm các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Lò đốt rác và Xử lý nước thải thuộc Chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo (đã được ký kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ).

Mục tiêu của Chương trình nhằm tìm kiếm các sản phẩm đổi mới sáng tạo tốt nhất của các cá nhân, tổ chức, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam để có các hoạt động, chính sách hỗ trợ cụ thể, có trọng tâm tiến tới thương mại hóa. Và mục đích của buổi Tọa đàm ngày 30/1/2015 nhằm trao đổi thông tin trước khi chính thức kêu gọi rộng rãi tới các cá nhân, tổ chức, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Buổi Tọa đàm do Thứ trưởng Đặng Huy Đông chủ trì, tham dự có các Ban, ngành, Vụ, Viện của Bộ Kế hoạch và Bộ Khoa học Công nghệ, các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức có các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Lò đốt rác và Xử lý nước thải (một trong những lĩnh vực hỗ trợ của Chương trình).

Các sản phẩm này nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các Vụ, Viện nghiên cứu và hứa hẹn sẽ kêu gọi được nhiều sự hưởng ứng, tham gia từ phía các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, khi Chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo được triển khai.

 

Các tin khác