• anh

08/11/2013
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 07/11/2013, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Bộ KH&ĐT tổ chức Lễ khởi động Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, viết tắt là VIIP.
Tham gia Lễ khởi động có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án; ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Nguyễn Huy Đông – Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; các thành viên Ban Chỉ đạo dự án; đại diện Ngân hàng Thế giới, các Bộ, một số Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Ngân hàng thương mại, một số Doanh nghiệp đại diện, các đơn vị báo chí truyền thông.
 
Dự án VIIP có tổng số vốn đầu tư là 55 triệu đô la Mỹ vay ưu đãi. Dự án được triển khai trong 05 năm (2013 – 2018) do Bộ KH&ĐT là cơ quan chủ quản, Cục Phát triển doanh nghiệp là Chủ dự án; Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam là các đơn vị đối tác cùng tham gia thực hiện.
 
Phát biểu tại Lễ khởi động, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: “Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. Một trong những thách thức lớn đặt ra cho quá trình phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung đó là trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn rất thấp…. Dự án triển khai thực hiện tại thời điểm này mang nhiều ý nghĩa và giúp giải quyết các tồn tại hiện nay”
 
 
 
Mục tiêu ngắn hạn của Dự án nhằm hỗ trợ DNNVV đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực cạnh tranh để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hướng tới lợi ích của cộng đồng, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp. Mục tiêu dài hạn nhằm tăng cường năng lực cho Chính phủ trong việc xây dựng và quản lý Chương trình đổi mới công nghệ tại Việt Nam, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp (chủ yếu là DNNVV) trong việc ứng dụng giải pháp đổi mới hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người thu nhập thấp.
 
Dự án tập trung vào 03 lĩnh vực ưu tiên có tác động quan trọng đối với cộng đồng, bao gồm: Dược liệu và y học cổ truyền, công nghệ thông tin và truyền thông, nông nghiệp thủy sản. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án là: (i) Các Viện Nghiên cứu và phát triển (RDI) tham gia lĩnh vực đổi mới công nghệ, cá nhân có sáng kiến đổi mới công nghệ cấp cơ sở; (ii) Các doanh nghiệp tham gia ứng dụng, nâng cấp và đổi mới công nghệ; (iii) Các cơ quan Chính phủ hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp và chính sách đổi mới công nghệ
 
TAC Hà Nội
  Gửi ý kiến phản hồi
HGTTO

Các tin khác