• anh

04/06/2015
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) trực thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết hợp tác với Trung tâm Phòng ngừa thảm họa thiên tai Châu Á (Asia Disaster Preparedness Centre - ADPC) có trụ sở tại Bangkok - Thái Lan triển khai chương trình“Tăng cường năng lực cho DNNVV về phòng ngừa thảm họa thiên tai” trong thời hạn 01 năm (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/ 2016) tại Việt Nam.
         Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) trực thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã ký kết hợp tác với Trung tâm Phòng ngừa thảm họa thiên tai Châu Á (Asia Disaster Preparedness Centre - ADPC) có trụ sở tại Bangkok - Thái Lan triển khai chương trình“Tăng cường năng lực cho DNNVV về phòng ngừa thảm họa thiên tai” trong thời hạn 01 năm (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/ 2016) tại Việt Nam.
         Mục đích của Chương trình hợp tác này nhằm giúp các doanh nghiệp có khả năng phòng ngừa thảm họa thiên tai: động đất, lũ lụt, hạn hạn, nước biển dâng, biến đổi khí hậu… qua việc thực hiện những hoạt động như:
         - Thực hiện hành động nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa thảm họa thiên tai cho các DNNVV tại Việt Nam như: Tiến hành khảo sát về khả năng phòng ngừa thảm họa thiên tai của DNNVV tại Việt Nam; Rà soát các chính sách, luật pháp, thể chế và các ưu đãi hiện hành,liên quan  của Chính phủ cho các DNNVV khi thảm họa thiên tải xảy ra; 
               - Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa thảm họa thiên tai cho các DNNVV:  Xây dựng cẩm nang, sách hướng dẫn và tài liệu đào tạo cần thiết về "Quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh (BCP)" trong bối cảnh của Việt Nam để sử dụng cho các khóa đào tạo và hội thảo trong tương lai; Tổ chức hội thảo thí điểm về các chủ đề DRM và BCP, đánh giá rủi ro và phân tích chi phí-lợi nhuận cho các cán bộ chính phủ và DNNVV địa phương.
          - Hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường để tạo thuận lợi khuyến khích các DNNVV đủ khả năng chống chọi được với rủi ro thiên tai được cảnh báo.
          - Hỗ trợ chia sẻ, phổ biến kiến thức ở cấp các quốc gia và khu vực: Tổ chức các diễn đàn quốc gia và khu vực nhằm chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm về DRM và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khả năng phòng ngừa thảm họa thiên tai của DNNVV; Biên soạn và xuất bản các nghiên cứu điển hình cùng những câu chuyện thành công về khả năng phòng ngừa thảm họa thiên tai của DNNVV; Xây dựng một cổng thông tin cho khối tư nhân về thông tin và nguồn lực liên quan đến DRM.
           Có thể nói đây là một trong những Chương trình hợp tác rất cần thiết và quan trọng đối với Việt Nam bởi việc phòng ngừa thảm họa thiên tai của các DNNVV Việt Nam còn rất yếu và hầu như không có kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng nào để phòng ngừa trong những trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai.
           Trong thời gian tới, khi TAC Hà Nội  và ADPC  triển khai các hoạt động đào tạo, hội thảo phổ biến thông tin cho DNNVV và cán bộ hỗ trợ DNNVV ở các địa phương, các DNNVV Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn trong việc phòng ngừa thảm họa thiên tai tại chính doanh nghiệp mình.

   10   Tổng số:1 lượt
  Gửi ý kiến phản hồi
FFAIL

Các tin khác