• anh

19/08/2015
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tiếp tục triển khai chương trình tư vấn tại Công ty Đồng Nhẫn. Ngày 11/8/2015, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC-Hà Nội) cùng Tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản (JICA) đã có buổi tư vấn thứ ba cho Ban Giám đốc cùng cán bộ quản lý của công ty. Trong những buổi tư vấn trước chuyên gia tập trung đào tạo lý thuyết cơ bản 5S thì buổi tư vấn này chuyên gia đi sâu vào phân tích hiện trường và kiểm tra thực hành lý thuyết 5S.
            

 H1. Bảng 5S của Công ty 
 
 
H2. Ảnh nhà xưởng Công tyởng Công ty
 
 
 Trong quá trình đi hiện trường, chuyên gia đánh giá cao việc triển khai của các nhóm khi đã bắt tay thực hiện ngay 3S đầu tiên. Tuy nhiên, việc thực hiện mới chú ý tới bước sạch sẽ chưa thực hiện triệt để bước sàng lọc và sắp xếp. Trong cuộc họp, chuyên gia phân tích sâu về lý thuyết 5S và đưa ra những ví dụ hiện trường cụ thể để các trưởng nhóm cùng thảo luận. Dựa vào những số liệu thống kê của Doanh nghiệp gửi, chuyên gia hướng dẫn tổng hợp và phân tích tỷ lệ hàng lỗi của công ty. Trước khi kết thúc buổi tư vấn, chuyên gia yêu cầu Doanh nghiệp tập hợp thêm số liệu. Từ đó, có thêm cơ sở phân tích giúp Doanh nghiệp nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi nhuận./.

Các tin khác