• anh

15/10/2015
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tiếp nối chương trình tư vấn cho Công ty TNHH Cơ khí Đồng Nhẫn tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 23/9/2015, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) cùng chuyên gia tư vấn cao cấp (JICA) đã có buổi tư vấn tiếp theo cho Công ty
         Tiếp nối chương trình tư vấn cho Công ty TNHH Cơ khí Đồng Nhẫn tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 23/9/2015, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) cùng chuyên gia tư vấn cao cấp (JICA) đã có buổi tư vấn tiếp theo về công cụ 5S cho Ban Giám đốc cùng Cán bộ Quản lý của Công ty. Sau những buổi tư vấn đầu tiên về lý thuyết, chuyên gia đã bắt tay vào áp dụng hiện trường. Chuyên gia cùng các tổ trưởng đã đi kiểm tra từng công đoạn trong nhà máy, chụp ảnh lại hiện trường. Sau đó, các trưởng nhóm 5S phân tích tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thông qua hình ảnh trực quan của hiện trường để chuyên gia tổng hợp và đánh giá khái quát lại quá trình thực hiện 5S của Doanh nghiệp trong 02 tuần vừa qua. Đồng thời, phân tích số liệu của Doanh nghiệp và nguyên nhân loại bỏ lãng phí, đặc biệt là giảm tối đa tỷ lệ hàng lỗi. Kết thúc buổi tư vấn, chuyên gia yêu cầu Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến hơn nữa để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
UYPCS

Các tin khác