• anh

09/07/2013
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hoạt động “Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ vùng Đồng Bằng Sông Hồng năm 2013” – TECHDEMO 2013 do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15 - 16/8/2013 tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình, 458 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Mục đích của hoạt động là kết nối cung – cầu công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ; đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ theo nhu cầu của các địa phương; xúc tiến, quảng bá kết quả nghiên cứu, ý tưởng có khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư cho vùng ĐBSH.
 
Đây là cơ hội tốt để các đơn vị tham gia gặp gỡ, trao đổi, quảng bá công nghệ, giới thiệu các chuyên gia công nghệ, cung cấp nguồn cung và cầu công nghệ theo nhu cầu của các địa phương ĐBSH và các đối tác trong và ngoài nước (thông tin chi tiết về hoạt động có thể xem tại đây).
 
Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham gia hoạt động và gửi về cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
 
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
Ông Đỗ Thế Trung  - Điện thoại: 0913051405; Email: trungdt.sati@hotmail.com
Bà Vũ Thị Kim Thu – Điện thoại: 0912426040; Email: vkthu@most.gov.vn
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
Ông Nguyễn Vinh Đạo – Điện thoại: 0912244356; Email: nguyenvinhdao@gmail.com
  Gửi ý kiến phản hồi
CBONI

Các tin khác