• anh

14/04/2016
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
                                                                                                                                                                                                            4/14/2016 - 9:51:26 AM

Vào ngày 11/4/2016 vừa qua, tại Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc - Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu - Chương trình cơ bản. Khóa học diễn ra trong vòng 03 ngày, với sự tham gia của 14 học viên đến từ 05 doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, khóa học đã đem lại những kiến thức bổ ích về đấu thầu cho những học viên tham gia.
 
Giảng viên: Bà Đông Anh - Phó phòng Đấu thầu - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 
                                                                                        Các học viên đang chăm chú nghe giảng
 
 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
QVMXP

Các tin khác