• anh

10/06/2016
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mới về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2013; Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mới về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.
               Căn cứ Điều 16 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành ngày 1/07/2014 về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.
              Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu – chương trình cơ bản” nội dụng cụ thể như sau:
1. Đối tượng học: 
- Chuyên viên quản lý dự án.
- Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu của chủ đầu tư.
- Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ thầu.
- Các đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp. 
- Các cá nhân, tổ chức tham gia vào các hoạt động đấu thầu và các cá nhân khác.
2. Nội dung khóa đào tạo :
Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
Chuyên đề 3: Hợp đồng
Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu
Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu  
Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan 
Nội dung khác: Trao đổi, thảo luận
3. Học phí: 800.000 VND/học viên (đã bao gồm: tài liệu, tiệc trà; chưa bao gồm VAT)
4. Địa điểm:
Tầng 10 Lô D25 – Tòa nhà Bộ Kế hoạch và đầu tư – Ngõ 8B – Đường Tôn Thất Thuyết – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội. 
5. Thời gian:
- Thời gian tổ chức khóa học: 03 ngày 
- Ngày khai giảng dự kiến: 29/6/2016
- Lịch học cụ thể: Sáng: 8h00 – 11h00
Chiều: 13h30 – 16h30
6. Giảng viên: Các chuyên gia Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7. Liên hệ đăng ký: Đề nghị quý Ông (Bà) vui lòng gửi Fax hoặc E-mail danh sách đăng ký thao bản mẫu đính kèm về địa chỉ:
Nguyễn Mạnh Linh – Chuyên viên phòng Đào tạo
ĐT: 04.32123630/DĐ 0973.123090
Mail: manhlinhnguyen301@gmail.com
(Các học viên khi tham gia khóa học đề nghị mang 2 ảnh 3x4 và phô tô CMND)
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
KGNJY

Các tin khác